Term Dates 2021

Semester 1

Term 1

Mon 1 February – Thu 1 April

Break

Fri 2 April – Sun 18 April

Term 2

Tues 20 April – Fri 2 July

Break

Sat 3 July – Sun 18 July

 

Semester 2

Term 3

Tues 20 July – Fri 24 September

Break

Sat 25 September – Sun 10 October

Term 4

Tues 12 October – Thu 16 December